پائولوکوئیلو

به دلت گوش بسپار،

دل همه چیز را می داند!

پیروی از ندای دل مثل آموختن یک زبان خارجی است:

ممکن است اشتباهاتی مرتکب شوید، اما سرانجام به هدف می رسید.

به اشتراک بگذارید
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on telegram
Share on linkedin
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.