همه ما ممکن است یک یا چند عادت مضر و بد داشته باشیم که به وجود آنها واقف هستیم و با آگاهی می خواهیم درصدد رفع آنها برآییم.

بعنوان مثال، عادات بدی همچون عدم انتقاد پذیری، پرخاشگری، حسادت، گوشه گیری و منزوی بودن، خجالتی و کم رو بودن، عدم افشای خود و عدم توانایی در نه گفتن، اعتیاد به سیگار یا الکل و هزاران عادت بد دیگر که با آن دست به گریبان هستیم و می خواهیم از شر آنها رهایی یابیم و خواهان ایجاد تغییر مثبت هستیم اما بعضا نمی دانیم از کجا و چه جوری شروع کنیم؟

دانستن این نکته بسیار حاثز اهمیت است، چنانچه چندبار سعی کردیم و نتوانستیم عادت بد خود را تغییر دهیم، دلسرد و نا امید نشویم و خود را سرزنش نکنیم ، حتما راه حل درست را نیافته ایم.

مثلا من قبلا بسیار خجالتی بودم و در مقابل هر گونه درخواست، مخالفت یا تحمیلی دچار استرس و برافروختگی چهره می شدم و حتی گاهی مجبور بودم با صدای بلند و لرزان پاسخ دهم. ولی تلاش کردم تا این حالات و عادات بد و مضر که براستی باعث سلب آرامش ام می شد را تغییر بدهم و با استدلال منطقی و بسیار متین و آرام جوابگو باشم.

همانطور که می دانیم صرف تنها تصمیم جهت تغییر عادات بد و جایگزینی با عادات خوب نمی توان به نتیجه دلخواه رسید در این زمینه باید تلاش و تمرین مداوم داشت .

دقیقا همانند شخصی که می خواهد موسیقی یاد بگیرد اگر بطور مرتب و منظم و طبق اصول تمرین و تکرار ننماید نمی تواند موفق شود.

روح ما هم مثل جسم ما نیاز به سلامتی و سازندگی دارد باید افکار منفی را از آن دور سازیم تا بتواند شادتر و سرزنده تر گردد.

مسلما هرچه بتوانیم با استفاده از تکنیک های خودشناسی به یاری خود بشتابیم،  از افتادن در دام آفت ها و عادات بد و مضر رهایی پیدا می کنیم.

عوامل مثبتی که می توانند به رشد و بلوغ جسمی و روانی ما کمک کنند عبارتند از : دادوستد مهر و دوستی ، پرورش میل آموختن، پرورش میل خلاقیت و پرورش دیدن زیبایی ها و نیکی ها

در مقابل ، عوامل منفی وجود دارد که باعث بروز عادات و رفتارهای بد می شوند مثل: غرورها، عناد بخود (دشمنی با خود)، رنجش ها و کشمکش ها و تضادهای درونی

بنابراین با کمک تکنیک های خوب خودشناسی که بر این سه اصل مهم یعنی  شناخت – قبول – تمرین، استوار هستند می توان عادات بد و آفت ها را در خود شناسایی و با قبول حسی (یعنی قلبا باور کنیم که این عادتهای بد در وجود ما ریشه دارند) و تمرین صحیح و مداوم نسبت به تغییر آنها به عادات خوب و مثبت اقدام نماییم.

به قول سعدی :

نابرده رنج ، گنج میسر نمی شود

مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد