تعادل در زندگی

هنر ما در زندگی، ایجاد تعادل است.

تعادل میان کار و استراحت، خواب و بیداری، احساسات و عقل مصلحت اندیش، هیچکدام نباید به نفع دیگری سرکوب شود.

به اشتراک بگذارید
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on telegram
Share on linkedin
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.