تقدیم به همسر عزیزم که بودنش مایه امنیت و آرامش، کلام اش روشنی بخش زندگی و گفتارش حقیقت واقعی است.

 

تو را من دوست می دارم

بسان ماهی دریا

چو پروانه به روی گل

چو شبنم از فراز ابر

 

*****

تو را من دوست می دارم

چو آهو در پی صحرا

چو شیری در دل بیشه

بدنبال شکاری ناب

 

تو را من دوست می دارم

تو را من دوست می دارم