رابطه بین نوشتن و خودشناسی، بالا بردن قدرت تمرکز، فن بیان خوب با کلاسه کردن مطالب و نوشتن