فریبا نبی زاده

آرزوهای دوران کودکی، عینک، رابطه عینک و بهتر دیدن، عینک و تجربه، عینک زدن برای مطالعه و نوشتن، تجربه زیسته

تازه ترین پست ها

سوالی دارید؟از من بپرسید