فصل ۵ : شناخت تضادها

سوالاتی که می توانیم از خود بپرسیم:

  1. چرا تضادها باعث پسرفت می شوند؟
  2. چرا باید در جهت رفع تضادها تلاش کنیم؟
  3. چرا باید تضادها را بشناسیم و درجهت رشد با آنها مقابله نماییم؟
  4. چه می شود اگر با شناخت تضادها بتوانیم در جهت رشد و بهبود شرایط زندگی خود تلاش کنیم؟
  5. چه می شود اگر با مقابله با تضادها و رفع باید ها و نباید ها به رشد خود کمک کنیم؟
  6. چه می شود اگر با شناخت تضادها بتوانیم عادات خوب را جایگزین عادات بد و کهنه وقدیمی نماییم؟
  7. چگونه تضادها را بشناسیم؟
  8. چگونه شناخت تضادها به رفع موانع در زندگی، به ما کمک می نمایند؟
  9. چگونه می توانیم با شناخت تضادها نسبت به رفع عادات بد، عادات خوب را جایگزین نماییم؟
  10. چگونه تضادها باعث استرس و تشویش بیشتر ما می شوند؟

 

 

فصل ۵ : شناخت تضادها

روزانه احساسات مختلفی داریم و مجبوریم در مسیر انتخاب ها ، تصمیماتی را بگیریم که گاهی با احساسات درونی ما ناسازگار است. شرایط بیرونی منطبق با ارزش ها، علاثق و خلقیات ما نیست و این عدم انطباق باعث بهم ریختن ما از لحاظ خلقی، روحی و روانی می شود. و برای برقراری این تعادل و تنظیم این حالات از خود رفتارهایی را بروز می دهیم که بعضا ممکن است در این سه گروه جای بگیریم:

مهرطلب، برتری طلب و عزلت طلب

گاهی اوقات تعلیمات قدیمی و منسوخ گذشته چنان در تار و پود باورهای ما تنیده شده اند که با پیشرفت های علمی و دستاوردهای جدید هیچ وجه مشترکی ندارند ولی چنان به ما چسبیده اند که هر چه می خواهیم آنها را رها کنیم نمی توانیم و این باعث تضاد درونی با وقایع و اتفاقات بیرونی می شود.

گاهی اوقات بخاطر این تضادها و باورهای غلط درگیر عناد بخود می شویم. یعنی با خود بد می شویم و بواسطه آن به خود آسیب می رسانیم.

گاهی دچار تعکیس می شویم یعنی هر آنچه افکار منفی و عادات بد است در دیگران می بینیم و دیگران را مقصر همه اتفاقات ناگوار می دانیم و اصطلاحا دیگران آینه تمام قد رفتارهای بد ما می شوند.

گاهی اوقات بخاطر این تضادها دچار وسواس فکری می شویم. بدین شکل که نسبت به همه چیز و همه کس بدبین و شکاک می شویم و هیچ جیزی را بجز خودمان قبول نداریم.

اگر بتوانیم بدور از هر گونه عصبیت با ملایمت و هشیاری تضادها، باید ها و نبایدها ، افکار منفی، باورهای قدیمی و کهنه را بشناسیم و آرام آرام آنها را کنار بگذاریم و باورهای جدید را جایگزین نماییم آنوقت است که توانسته ایم گام بزرگی در جهت رشد و بالندگی خود برداریم و در تصمیمات مهم زندگی سربلند بیرون آییم.