فصل ۹: شناخت عادات بد و جایگزینی با عادات خوب

سوالاتی که می توانیم از خود بپرسیم:

 1. چرا شناخت عادات بد لازم است؟
 2. چرا باید عادات بد را با عادات خوب جایگزین کرد؟
 3. چرا شناخت عادات بد و جایگزینی با عادات خوب باعث رشد و پیشرفت ما می شود؟
 4. چه می شود اگر می توانستم عادات بد را بدرستی بشناسم و بتوانم آنها را بپذیرم؟
 5. چه می شود اگر می توانستم عادات بد را بپذیرم و با تلاش کنم برای رفع آنها؟
 6. چه می شود اگر بتوانم با شناخت و پذیرش نسبت به تغییر عادات بد خود با عادات خوب اقدام نمایم؟
 7. چگونه می توان عادات بد را شناسایی کرد؟
 8. چگونه می توان با شناخت عادات بد آنها را تغییر داد؟
 9. چگونه می توان با تمرین عادات خوب را جایگزین عادات بد نمود؟
 10. چگونه سه اصل شناخت – قبول – تمرین به ما کمک می کند تا بتوانیم عادات بد را رها کرده و عادات خوب را جایگزین نماییم؟

 

 

فصل ۹ : شناخت عادات بد و جایگزینی با عادات خوب

همه ما ممکن است یک یا چند عادت بد داشته باشیم که به وجود آنها واقف هستیم و با آگاهی درصدد رفع آنها هستیم. این نکته بسیار حاثز اهمیت است. اولین نکته که باید بخوبی به آن توجه کنیم اینست که اگر چندبار سعی کردیم و نتوانستیم آن عادت بد را تغییر دهیم، خود را سرزنش نکنیم و دلسرد و ناامید هم نشویم حتما راه حل درست را نیافته ایم.

مثلا من قبلا بسیار خجالتی بودم و در مقابل هر گونه درخواست، مخالفت یا تحمیلی دچار استرس و برافروختگی چهره می شدم و حتی گاهی مجبور بودم با صدای بلند و لرزان پاسخ دهم. ولی تلاش کردم تا این حالات و عادات بد و مضر که براستی باعث سلب آرامش ام میشد را تغییر بدهم و با استدلال منطقی و بسیار متین و آرام جوابگو باشم. همانطور که می دانیم صرف تنها تصمیم جهت تغییر عادات بد و جایگزینی با عادات خوب نمی توان به نتیجه دلخواه رسید در این زمینه باید تلاش و تمرین مداوم داشت دقیقا همانند شخصی که می خواهد موسیقی یاد بگیرد تا بطور مرتب و منظم و طبق اصول تمرین و تکرار ننماید نمی تواند موفق شود.

روح ما هم مثل جسم مان نیاز به سلامتی و سازندگی دارد باید افکار منفی را از آن دور سازیم تا بتواند شادتر، سرزنده تر گردد.

مسلما هرچه بتوانیم با استفاده از تکنیک های خودشناسی به یاری خود بشتابیم،  از افتادن در دام آفت ها و عادات بد و مضر رهایی پیدا می کنیم.

 

 • عوامل مثبتی که می توانند به رشد و بلوغ جسمی و روانی ما کمک کنند عبارتند از

دادوستد مهر و دوستی ، پرورش میل آموختن، پرورش میل خلاقیت و پرورش دیدن زیبایی ها و نیکی ها

 

 • عوامل منفی که باعث بروز عادات و رفتارهای بد می شوند عبارتند از:

غرورها، عناد بخود، رنجش ها و کشمکش ها و تضادهای درونی

 

بدین ترتیب با کمک تکنیک  شناخت – قبول – تمرین می توان عادات بد و آفتها را با عادات مثبت جایگزین نمود.