فصل ۶: چگونه نه بگوییم؟

سوالاتی که می توانیم از خود بپرسیم:

  1. چرا باید نه بگوییم؟
  2. چرا بعضی مواقع نه گفتن به نفع ما خواهد بود؟
  3. چرا گفتن نه برای بعضی از آدم ها سخت و دشوار است؟
  4. چه می شود اگر بتوانیم به موقع نه بگوییم؟
  5. چه می شود اگر با نه گفتن بموقع از بروز اضطراب و دلهره بکاهیم؟
  6. چه می شود اگر یاد بگیریم نه بگوییم تا کمتر دچار احساس اجحاف شویم؟
  7. چگونه باید نه بگوییم؟
  8. چگونه با نه گفتن از احساس اجخاف جلوگیری نماییم؟
  9. چگونه نه گفتن را بیاموزیم؟
  10. چگونه با نه گفتن احساس خوبی داشته باشیم؟

 

 

فصل ۶ : چگونه نه بگوییم؟

پشت میز کارم نشسته بودم و انبوهی از نامه ها و گزارشاتی که باید تایپ میشد در پیشرو. مدیرمنابع انسانی آمد و تقاضای لیست کاربران را نمود و گفت تا قبل از ظهر آماده باشد چون باید گزارش حقوقی را به مدیرعامل بدهد. مدیر بازرگانی از راه رسید و نتیجه گزارش فروش دیروز عصر را می خواست و گفت که با مدیریت شرکت جلسه خیلی مهمی دارد و … کم کم داشتم کلافه می شدم مدام با خودم حرف می زدم و خودم را سرزنش می کردم که چرا به موقع حرف نمی زنی و خودت را زیر انبوه کار مدفون کرده ای! آخه یعنی چه؟! خسته شدم چقدر کار کنم؟! تمام هم نمی شود و …

 

عصر خسته رفتم خانه که کمی استراحت کنم و بعد به کارهای خانه برسم و … که خواهرم تماس گرفت و گفت می دانم که خسته ای و از سرکار آمده ای ولی امشب می خواهیم بیاییم دیدنتون. با وجود خستگی کار روزانه ، آن لحظه قبول کردم و چیزی نگفتم اما واقعا حوصله مهمانداری و پذیرایی را نداشتم. خلاصه آن شب گذشت و من با تمام خستگی که داشتم صبح رفتم سرکار . چشمتان روز بد نبیند که با چه میز شلوغی روبرو شدم. گزارشات دیروز روی میزم بود و یادداشت روی آنها حاکی از این بود که اصلاحاتی باید انجام شود و برای جلسه پرینت مجدد تهیه شود و نامه شرکت فلان را برای فلان شخص ارسال نمایم و …

گاهی اوقات گفتن کلمه ” نه ” خیلی دشوار است و مجبور هستی تاوان آنرا بپردازی . به ظاهر کلمه ساده ای است دو حرف است ولی اگر شهامت نداشته باشی که بموقع آن را بزبان بیاوری مجبوری تا مدتها بار زیادی را بر دوش بکشی. در صورتی که یاد بیگیریم با شجاعت و در نهایت رعایت ادب و احترام به موقع این کلمه را به زبان بیاوریم خیلی راحت می توانیم از احساس های ناخوشایند مثل اجحاف، استرس و اصطراب خود جلوگیری بعمل آوریم.

ترس از دست دادن دوستان، یا از دست دادن شغل و یا حتی جریحه دار کردن احساسات بزرگان و ناامید کردن آنها باعث می شود که نتوانیم کلمه به ظاهر ساده ” نه ” را بگوییم و سختی نگفتن آنرا به جان می خریم.

آری ” نه گفتن ” را بیاموزیم. یکی از راه کارها برای ” نه گفتن ” اضافه کردن کلمه ممنونم می باشد. با این کار نه گفتن برایمان راحت تر می شود. گاهی می توانیم زمان بیشتری جهت انجام کار از شخص مقابل بخواهیم.

مهمترین نکته اینکه ” نه کفتن ” حق ماست و کار زشت و ناپسندی نیست. با نه گفتن به موقع استرس خود را کاهش داده و به سلامت احساسی و جسمی خود کمک می کنیم و درموقعیت عمل ناخواسته قرار نمی گیریم. بدین ترتیب زمان برای انجام کارهای مورد علاقه خود پیدا می کنیم. خیلی مودبانه و با رعایت جانب احترام خیلی راحت می توانیم به طرف مقابل خود نه بگوییم.