برگرفته از کتاب ” کار با اشتیاق” اثر نانسی اندرسون

 

تنها راه سعادت و موفقیت این است که کار مورد علاقه خود را انجام دهید. برای هر کدام از ما شغل یا حرفه مناسبی وجود دارد. هر کدام از ما می توانیم خدمتی ارائه دهیم که شخص دیگری قادر به انجام آن نیست.

 

می توانید هر کاری را که دوست دارید انجام دهید، مشروط بر آنکه انرژی و عزم جزمی داشته باشید.

 

تنها شما می توانید سرنوشت خود را مقدر سازید و کاری را که دوست دارید انجام دهید. بزرگترین مانع بر سر راه موفقیت شما خود شما هستید.